Memanggul Salib Kristus

Semua orang sedang memikul salib yang sangat berat. Mereka pun melangkah dengan pelan dan penuh
kesulitan.

Seseorang merasa berat, dan meminta pada Tuhan untuk memperingan salib yang dipikulnya.

Akhirnya orang itu merasa mudah untuk memanggul salib itu. Ringan terasa beban yang dia rasakan.

Berjalannya waktu, lama-kelamaan salib itu pun menjadi terasa berat.

Dia meminta Tuhan lagi untuk memperkecil salib yang dibebankan padanya.

Salib dia pun terasa lebih ringan lagi dari yang lain. Dia melanjutkan perjalanan hidupnya.

Pada suatu ketika, ia menemukan jurang yang besar. Dia melihat hanya salib Tuhanlah yang dapat membantu untuk melewati jurang itu.

Tetapi apa daya, salib yang dia miliki terlalu kecil untuk membantunya melewati jurang itu.

 

Penyesalan memang datang terlambat….

Janganlah mengeluh untuk memikul salib yang diberikan oleh Tuhan kepada kita.